Indkaldelse til generalforsamling 2024

Kære medlem!

Svendborg politihundeforening, fremsender hermed indkaldelse til generalforsamling og opkrævning af kontingent.

 

Ønsker du at fortsætte som medlem i Svendborg Politihundeforening, er det ved at være tid for indbetaling af kontingent.

Husk du skal tilføje dit navn på indbetalingen.

Kontingent for 2023 er:

kr. 800,00 for aktive

Kr. 350,00 for passive

Bedes indbetalt på Reg: 1551 Konto nr.: 1292641

senest d. 05-01-2024

Så har du stemmeret til:

GENERALFORSAMLINGEN d. 06-02-2024 kl. 19:00
Stedet for afholdelse af generalforsamlingen, er i Naturskolens lokaler i Skovmøllen.

 

Har man nogle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal de sendes til formanden senest 3 uger før.
Indkommende forslag sendes til denne mail adresse:
didderiber@get2net.dk

 

Som noget nyt og sådan vil det være fremadrettet, skal bestyrelsen se straffeattest på medlemmer og vaccination og forsikringspapir på hunden. Dette skal medbringes til generalforsamlingen, og vises.

 

På foreningens vegne

Nete Bolander, kasserer

Kalender

Se kalender med alle aktiviteter i for PH Svendborg

Læs mere

Om os

Hvem er Svendborg PH og hvad er foreningens formål?

Læs mere

Vedtægter

Dansk Politihundeforening - Svendborg afdeling

Læs mere