Generalforsamlin/områdemøde 2023-28-02 Område 4 / fynsamslutningen

Generalforsamlin/områdemøde 2022-28-02

Område 4 / fynsamslutningen

 

 

Tid : Tirsdag d 28februar kl. 19.00

Sted Odense politihundeforening , vibelundvej 63 – 5200 Odense V.

 

Dagsorden.

1: Valg af dirigent.

2: Valg af stemmetæller.

3: Områdeleder/formand aflægger beretning.

4 : Kasseren fremlægger revideret regnskab.

5: Indkommende forslag.

6: Valg af bestyrelse og revisorer.

7: Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen/Områdemødet skal fremsendes skriftligt til Områdelederen/Formanden senest 3 uger før Generalforsamlingen/Områdemødet

flp@avn.dk

 

 

Kalender

Se kalender med alle aktiviteter i for PH Svendborg

Læs mere

Om os

Hvem er Svendborg PH og hvad er foreningens formål?

Læs mere

Vedtægter

Dansk Politihundeforening - Svendborg afdeling

Læs mere